Czcionka: A A A
Powrót do strony głównej mapa strony
Prawo - Kodeks Pracy

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, tj. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
- Akt wykonawczy do Kodeksu Pracy - Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.
- Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
- Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Powrót

Zaufali nam: