Czcionka: A A A
Powrót do strony głównej mapa strony
Prawo - Badania kierowców

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,tj. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z póżn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie  badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 poz. 937)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badan lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2014 poz. 949)

Powrót

Zaufali nam: