Czcionka: A A A
Powrót do strony głównej mapa strony
Dane formalne

ZUM M-P-K Sp. z o.o.
ul. Jana Brożka 1
30-347 Kraków

NIP: 679-25-50-126
REGON: 351600739
KRS: 0000170702
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN, w tym kapitał wpłacony 50 000, 00 PLN

Konto bankowe: 73 1240 1444 1111 0000 0936 7809

Zaufali nam: