Czcionka: A A A
Powrót do strony głównej mapa strony
Badania uczniów i studentów

W 2015 roku  badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonujemy wyłącznie odpłatnie

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę lub uczelnię opatrzonego pieczątką i podpisem osoby kierującej.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18. r. ż. , w przypadku zgłoszenia się do ZUM M-P-K w celu wykonania badania lekarskiego kandydata lub ucznia szkoły bez Rodzica (przedstawiciela ustawowego) winni posiadać jego pisemną zgodę na przeprowadzenie badania. Podstawa prawna: Art. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)

Badania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-13.00, bez uzgadniania terminów i bez wcześniejszej rejestracji. Każdy uczeń/student zostanie przyjęty w dniu zgłoszenia się na badania.

ZAPRASZAMY !

Zaufali nam: